Telefoon 0497 - 573732

Contact

De Bie Brandveiligheid
Bucht 37a
5571 CT Bergeijk

Telefoon: 0497 - 573732
e-mail: jeroen@debiebrandveiligheid.nl

Nieuws

Uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat blusdekens niet geschikt zijn om de ...

Referenties

Tips voor werkgevers

Brandmeldinstallatie wordt op de juiste manier onderhouden

Houd toezicht op het vrijhouden van vluchtwegen

Controleer maandelijks de aanwezigheid en de staat van brandblussers

Repareer direct de geconstateerde defecten aan noodverlichting, vluchtwegensignalering

Houd regelmatig (ontruimings)oefeningen met de BHV-ers

Tips voor werknemers

Neem een brandmelding altijd serieus, ook wanneer het een brandoefening lijkt

Houd nooduitgangen vrij en zorg dat deze direct toegankelijk zijn

Zorg dat u weet hoe u met een brandblusser om moet gaan

Zorg dat u bekend bent met het ontruimingsplan

Zorg dat u de regels kent en naleeft