Telefoon 0497 - 573732

Referenties

De Bie Brandveiligheid levert een bijdrage aan de brandveiligheid van onderstaande klanten, zodat hun medewerkers en klanten veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost

Voor een aantal korpsen / gemeenten binnen de VRBZO verzorgen wij sinds 2006 planvorming / bereikbaarheidskaarten.

Scandinavian Tobacco Group Eersel

Voor STG Eersel verzorgen wij de ontruimingsplattegronden alsmede de planvorming voor Brandweer Eersel.

Venco Group Eersel

Voor Venco Group Eersel verzorgen wij op diverse locaties calamiteitenplannen, ontruimingsplattegronden en planvorming voor de brandweer.

Lunet Zorg

Dagelijks staan bij Lunet Zorg 2.500 professionals en 1.000 vrijwilligers klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

Wij verzorgen voor Lunet Zorg ontruimingsplattegronden, gebruiksvergunningen en tekenwerk voor het eigen gebouwbeheerssyteem.

GGz Breburg

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Jaarlijks wordt aan 18.345 cliënten zorgh geboden door 2.050 medewerkers.

Deze zorg bestaat uit zorg thuis of op locatie (deeltijd of opname). Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding en preventieve cursussen zijn mogelijk.

De Bie Brandveiligheid verzorgt voor  GGz Breburg ontruimingsplattegronden, gebruiksvergunningen en advies op maat,.